SWOT Analizi Örneği

SWOT Analizi Örneği ? SWOT Analizi Nedir ?

SWOT Analizi Dünya’da bir çok sektörde kullanılan, firmaların güçlü, zayıf yanlarını ve firmanın karşısına çıkabilecek fırsatları ve tehditleri belirleyen bir analiz yöntemidir.

 • Strength: Güçlü yönler
 • Weakness: Zayıf yönler
 • Opportunity: Fırsatlar
 • Threats: Tehditler

Yukarıda belirtilen maddelerin baş harfleri kullanılarak adı oluşturulmuştur.

SWOT Analizi, özellikle ISO 9001’in son revizyonu olan 2015 versiyonunda firmalar için artık neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Gelişen dünya düzeninde, sadece ISO 9001:2015 versiyonu için değil, firmaların ayakta kalabilmesi, gelişebilmesi için uygulamaları zorunlu bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

ISO 9001:2015 standardına göre “ Kuruluşun Bağlamı “ açıklamasının şirketinize uyarlamanın en kısa ve kolay yöntemi SWOT Analizidir.

Bir şirket içerisinde SWOT Analizi yapmanın en güzel yöntemi, süreçlerle ilgili bütün kişilerin toplanıp bir nevi “ Brain-Storming “ yani Beyin Fırtınası yapmasıdır. Bunun için bir toplantı organize edilerek, şirketin iç ve dış hususları belirlenir. Yani;

Swot Analizi İç Hususlar ;

 • Güçlü Yönler ( S )
 • Zayıf Yönler ( W )

Swot Analizi Dış Hususlar ;

 • Fırsatlar ( O )
 • Tehditler ( T )

SWOT Analizi Örneği

Şirketi ilgilendiren iç ve dış hususlar bu şekilde belirlendikten sonra, üst yönetimin bir aksiyon planı oluşturması gerekmektedir. Bu aksiyon planı, şirketin karşılaşabileceği fırsatlar ve tehditler için oluşturulabilir. Bunun için ister kısa vadede istenirse de uzun vadede bir hedef planı oluşturulur. Oluşturulan hedef planı örneğin 6 aylık oluşturulduysa, 6 ay sonunda hedeflere erişme oranı yönetim tarafından irdelenir.  Eğer hedeflere ulaşılamadıysa bunun nedenleri araştırılır ve yeni hedefler belirlenir.

Burada amaç, firmanın daha ileriye gidebilmesi için, önündeki engellerin el birliğiyle kaldırılmasıdır. Firmanın önündeki tehditler giderilirse ya da fırsatlar iyi okunup değerlendirilirse, bu firmanın zorlu piyasa koşullarında ayakta kalması, rakiplerinden bir adım öne çıkması demektir.

SWOT Analizi için aşağıdakine benzer basit bir tablo yapmanız yeterli olacaktır. Burada dikkat edilecek konu, bu analizin faydalı olabilmesi için, analizi yaptıktan sonra gerekli aksiyonların alınmasıdır.

swot analizi nedir tablo

swot analizi nedir tablo

Örnek bir swot analizi yapılmak istenirse, aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır. Hayali bir firma düşünelim ve bu firmada hem üretim olduğunu, hem de üretilen ürünlerin bütün çeşitlerinin stoklandığı ve bu ürünlerin hem yurt içine hem de yurt dışına satıldığını düşünelim. Ancak; alınan hammaddelerin yurt dışından gelmesi nedeniyle euro ya da dolarla alındığını da belirtelim.

İlk olarak firma için bir swot analizi belirlenecek ise, güçlü yanlardan başlayabiliriz;


Swot Analizi Örneği

Güçlü Yanlar – Strength


güçlü yanlar

swot analizi nedir güçlü yanlar

 • Güçlü finansal kapasitesinin olması
 • Hem stok hem de üretim yapabiliyor olması
 • Çalışanların hem eğitimli hem de tecrübeli olması
 • Fazla sayıdaki ve çeşitteki stok miktarı
 • İmalat yapabiliyor olmasından dolayı hızlı teslim,
 • Bilgisayar sistemlerini bütün süreçlerine entegre etmesi,
 • Çok fazla turn-over yani çalışan değişiminin olmaması olarak sıralayabiliriz.

Güçlü yanlar analiz edildiğinde, bir firmanın mali yönden güçlü olması firmayı olası kriz durumlarında ya da ödeme alamama gibi durumlarda ayakta tutacaktır. Her hangi bir döviz kuru dalgalanmasında etkilenmen firma, rakiplerine fark atacaktır.

Örnek firmamızın, hem stoklarının güçlü olması hem de imalat yapabiliyor olması, firmayı imalat yapmayan diğer firmalara oranla güçlü kılacaktır. Örnek verecek olursak eğer, bir müşteri istediği çeşitte bir ürünü stoklarda bulamaz ise, firma bu ürünü anında imalat planına alabilir ve müşteriyi kısa sürede madur etmeden isteklerini karşılayabilir.

İç Denetimin nasıl yapıldığı ile ilgili yazımız için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

https://www.metalurjimalzeme.net/ic-denetim-nedir/

Çalışan personelin hem yüksek öğrenim görmüş olması hem de kendi alanlarında tecrübeli olmaları, olası potansiyel hataları minimuma indirme konusunda firmaya yardımcı olacaktır. Çünkü, tecrübe para ile satın alınacak bir şey değil, bir kişinin yıllarını, emeğini vererek elde edeceği bir husustur. Tecrübeli personele sahip bir firma, problemler karşısında pratik çözümler üretir ve en az hasarla problemlerden sıyrılabilir.

swot analizi güçlü yanlar

swot analizi güçlü yanlar

Fazla sayı ve çeşitteki stok gücü, firmanın müşterilerin beklentilerine anında cevap verme açısından çok iyi bir olgudur. Çünkü müşteriler sabırsızdır ve sizde bulamadığı bir ürünü gider başkasından alırlar. Bir firmanın müşteri beklentilerini anında anlayıp bu beklentilere hızlı çözüm bulması, rakipleri karşısında galip gelmesini sağlar.

Wikipedia konu ile ilgili yazısı için bu bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

İnternet ve Yazılım Kullanmanın Önemi

Bir çok firma artık süreçlerinde yazılımlar kullanmakta. Bu yazılımların faydaları saymakla bitmez. Sadece tek bir alanda değil, sürecin bütün her yerinde yazılım kullanılması ve bu süreçlere entegre edilmesi firmanın hız kazanmasına, olası hataları minimuma indirmesine fayda sağlayacaktır.

Çalışanların değişmemesi, uzun yıllar boyunca aynı iş yerinde çalışan personel o şirketi tanıyan personeldir. Ufak dezavantajları olsa da, firmayı iyi bilen tecrübeli personellerin bulunması, olası risklerden firmayı kurtarabilir. Daha önce aynı problemle karşılaşmış bir personel tecrübesiz olan personele göre daha hızlı aksiyon alarak çözüme ulaşacaktır.

Çevre ve Risk Analizlerinin Neden ve Nasıl Yapıldığı ile İlgili Yazımız için Tıklayınız.

https://www.metalurjimalzeme.net/cevre-boyut-analizi-ve-risk-analizi/

Zayıf Yanlar – Weakness

swot analizi nedir zayıf

Zayıf Yanlar

 • Yüksek Fiyat,
 • Reklam Yapılmaması,
 • Uzakdoğu ürün satan müşterilerin maliyeti düşürerek, firmanın kazanamadığı müşterileri kazanması.

Zayıf yanlar ele alınacak olursa eğer, firma eğer kaliteli ürün satışı yapıyor ise ve bu üründen kar etme gayesi içinde olduğundan dolayı, fiyatları diğer rakiplerine göre yüksek kalacaktır. Bu da firmanın zayıf yönü olacaktır.

Mevcut müşterileri ile bir firma her yıl belli oranda satış yapabilir ancak; her yıl aynı ciroyu yapan bir firma, diğer rakip firmalara göre geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Şu unutulmamalıdır ki, aynı satışları yapıp aynı ciroları elde eden firma, zarar ediyordur.

Firmalar kar amacı gütmelerinden dolayı vardır. Kaliteli ürün asla ucuz olmaz. Özellikle uzakdoğudan getirilen düşük kalite ürünleri satan rakip firma, firmamızın giremediği işleri, kazanamadığı müşterileri kazanarak firmamızın önüne geçebilir. Bu madde zayıf özellik yönünden değerlendirilse de, aslında risk maddesi altında da değerlendirilebilir.

Fırsatlar – Opportunity

swot analizi fırsat

Fırsatlar

 • Finansal anlamda güçlü olması,
 • Coğrafi konumunun iyi olması,

Fırsatlar maddesini açacak olursak, örnek firmamızın finans anlamında güçlü olması ” Güçlü Yanlar ” kısmına yazmıştık. ancak; bu aynı zamanda bir fırsattır. Çünkü, finansal olarak güçlü bir firma rakiplerinin giremediği risklere daha kolay girecektir. ” Korkusuz ” olacaktır. Risklere girerek büyüme şansı elde edebilecektir.

Swot analizi kullanarak risk analizi yapmak ile ilgili faydalı bilgilere ulaşabileceğiniz bir makale için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Firmanın coğrafi konumunu Türkiye olarak düşüneceğiz. Bildiğimiz gibi Türkiye, Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir ” köprü ” görevi görmektedir. 3 yanının denizler ile çevrili olması da nakliye anlamında artı bir avantaj olarak karşımıza çıkar. Avrupaya yakın olması hem oradaki müşterilere daha rahat ve kısa sürede ürün gönderilmesine olanak sağlar iken, hem de tedarikçiler Avrupa’dan seçilerek kalite ürünleri kısa sürede stoklarına alabilir.

Diğer bir yandan, Ortadoğu’ya yakınlık bir diğer fırsattır. Ortadoğu petrol ve doğal gaz anlamında Dünya’daki en şanslı bölgedir. Eğer firmanın satış alanı fabrikalar ve şantiyelere mal satmak yönünde ise, ortadoğu yeni yatırımların merkezi konumundadır. Bir fabrika kurulumu sırasında, bir çok malzeme firmamızdan alınabilir. Ortadoğuda bulunan potansiyel bir çok müşteri, alacağı ürünler Avrupa’dan değil, Türkiye’den almak isteyecektir. Coğrafi konumun iyi olması, bu gibi yanlardan dolayı bir fırsattır ve firmalar bunu iyi kullanmalıdır.

Tehditler – Threats

tehditler

swot analizi tehditlerin incelenmesi

 • Döviz kurundaki değişken durumlar
 • Kalitesiz ürünleri satan rakip firmalar
 • Fiyat politikasından dolayı alınmayan işlerden kazanç sağlayan diğer firmalar

Tehditlere bakacak olursak, döviz kurunun dalgalanması ve artışı, firma hammaddelerini yurt dışından getirdiği için maliyeti arttıracaktır. Maliyetin artması direkt olarak ürünlerin satış fiyatlarına yansayacaktır. Bu da yurt içindeki müşterilerin alım gücünü düşerecektir.

Yönetim Gözden Geçirme ile ilgili yazımız için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

https://www.metalurjimalzeme.net/ygg-yonetim-gozden-gecirme-toplantisi/

Kalitesiz ve dolayısıyla ucuza ürün satan firmaların azar azar bile olsa satış yaparak hem tanınması hem de kar etmesi. Tabi ki bu uzun vadede firmamızın lehine olacaktır. Çünkü kalitesiz ürün her zaman için uzun vadede problem çıkaracaktır. Ancak; swot analizi yaptığımız örnek firma, bu süreçte kalitesinden ödün vermemesi ve kaliteli ürünlerini satacak firma bulması gerekecektir. Bu da pazarlama ve reklamla mümkündür.

ISO 9001 : 2015 ile ilgili makalemize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.metalurjimalzeme.net/iso-9001-belgesi-nedir-nasil-alinir/

Swot analizi ile ilgili yabancı ve faydalı bir kaynak için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm

https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp