Plazma Ark Kaynağı

Plazma Ark Kaynağı – PAW

Plazma ark kaynağı ve plazma, kaynak teknolojisinde daha özel bir durumu tanımlamaktadır. Gaz konumundaki bir madde radyasyon, elektron bombardımanı veya ısıtma ile iyonize edilebilir.

Kaynakta kullanılan plazma jetinde gaz, elektrik arkı yardımı ile ısıtılarak iyonize olmaktadır. Bu tanıma göre, ark kaynağı yöntemlerinde elektrik arkı bir plazma oluşturmaktadır. Kaynak ve ısıl kesme işlemlerinde plazma olarak adlandırılan ark; radyal doğrultuda sıkıştırılıp, büzülerek enerji yoğunluğu arttırılmış arktır.

Plazma Ark Kaynağı – TIG Kaynağı

Plazma arkı ve TIG kaynak arkı karşılaştırıldığında benzerliklerinin olduğu görülür. Zira her iki yöntemde de ark ergimeyen bir elektrod ile iş parçası arasında yanar. Ancak ergimeyen elektrod, plazma torcunda nozulun içinde geriye çekilmiş olup oluşan ark torcu çevreleyen kanallarda dolaşan su ile soğutulduğundan sıkışmış ( büzülmüş ), boyu uzamış ve sıcaklığı yaklaşık olarak 24000 C derece gibi bir değere yükselmiş olarak oluşur. Bu durumdan dolayı plazma ark kaynağı, TIG Kaynak yöntemi ile karşılaştırıldığında bazı üstünlüklere sahip sahip olduğu görülür.  Plazma arkı daha derin nüfuziyetlidir, daha az ağız hazırlama işlemine gerek duyulur, düşük ısı girdisi sayesinde parçada daha az açısal çarpılma oluşur ve daha az kaynak pasosu ile kaynak işlemi  tamamlanır.

Plazma Ark Kaynağı - TIG Karşılaştırması

Plazma Ark Kaynağı – TIG Karşılaştırması

Yukarıdaki açıklayıcı resime bakılırsa, Plazma Ark Kaynağı, TIG Kaynağı’na göre daha dar bir kaynak banyosu oluşturduğu ayrıca, geniş parçaların kaynağını da daha rahat yapabildiği görülür.

Plazma arkının bu yüksek sıcaklığı, çeliği, asbesti, alüminyum oksidi ergitmeye yetecek derecede sıcak olduğundan uygulamada, çeşitli metallerin kaynak, püskürtme ile yüzey doldurma, kesme, kaynak ağzı açma, tavlama ve yüzey hazırlama işlemlerinde, özellikle refrakter metallerin ince sacların kaynağında çok iyi sonuçlar vermektedir.

TIG Kaynağı ile ilgili yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.metalurjimalzeme.net/tig-kaynagi/


Plazma Ark Kaynağı Torcu ve Ark Oluşumu

Standart bir plazma ark kaynağı torcu, ucunda küçük bir deliği bulunan meme ile bu memenin merkezindeki ergimeyen tungsten ya da tungsten ve ( toryum, zirkonyum ile karışık ) bir elektrottan oluşmaktadır. Plazma gazı, bu iç içe geçmiş dairesel meme ile elektrot arasından geçerek dışarıya çıkar. Elektrod ile meme veya iş parçası arasında ark sütunu oluştuktan sonra, basınçlı plazma jetinin oluşturulması için iyonize olan gaz delikten dışarı püskürtülür. Ark sütununun dış yüzeyi soğutulduğundan dolayı sütun yoğunlaşması olur. Dolayısı ile içe doğru büzülür. Böylece, büzülmüş sütun içinde sıcaklık aniden 10000-24000 Kelvin Derece arasında bir sıcaklığa kadar yükselir.

Plazma Ark Kaynağı ile ilgili eğitici bir video için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=588EJInHLsc