Pitting – Çukurcuk Korozyon Nedir ?

Pitting Korozyon Nedir ?

Pitting korozyon diye literatürde kendine yer bulan çukurcuk korozyonu metal yüzeylerinde ” Pit ” diye adlandırılan çukurcuk oluşumuna neden olmaktadır. Pitting korozyonda metal malzeme yüzeyleri delikli bir görünüme sahip olmaktadır ve çok hızlı büyümesi nedeniyle en tehlikeli korozyon türlerine örnektir.

Meydana gelen pitting, çukurlaşmalar, malzemenin özelliklerine, bulunduğu ortamın özelliklerine ve saldırganlığına göre sayısı ve büyüklüğü değişmektedir. Bu nedenle çok saldırgan ortamlarda ( klor iyonlarının fazla olması vb. ) pitting korozyon miktarı artmaktadır.

pitting korozyon görüntüsü

Pitting Korozyon Başlangıcı

Pitting Korozyon Nasıl Oluşur ve Malzeme Kaybı Ne Kadardır ?

Pitting korozyon, homojen tipteki korozyon türlerine kıyasla çok daha az malzeme kaybı yaratmaktadır. Ancak; buradaki tehlike, bu korozyon tipinde malzemenin çok hızlı bir şekilde delinerek kısa bir sürede kullanılamaz hale gelmesidir. Bu da büyük işletmelerde iş ve malzeme kaybı olarak karşımıza çıkar. Örnek olarak önemli bir hatta meydana gelen bir delinme sonucu duruş yaşanması, kısa vadede milyonlarca lira zarara neden olabilmektedir.

Pitting korozyon tipindeki bir diğer tehlike ise, meydana gelen deliklerin etrafında biriken gerilimlerdir. Bilindiği üzere, malzeme üzerlerinde gerilim genellikle delik, keskin kenarlarda daha yüksektir. Bu da herhangi bir neden olmaksızın, metal parçaların delik kenarından çatlamalarına ve korozyona bağlı olarak yine kullanılamaz hale gelmelerine neden olacaktır.

Önceki paragraflarda da bahsettiğimiz gibi, meydana gelmesi ve daha sonrasında önlenmesinin çok zor olması, ayrıca uygun ortamda çok hızlı gelişmesi nedeniyle en tehlikeli korozyon tiplerinden biridir diyebiliriz.

Çukurcuk korozyonu, genel olarak Cl – Klorür iyonlarının ortamda bol miktarda bulunduğu ortamlarda meydana gelmektedir. Tuz, ( NaCl ) ve oksijen olarak fazla bulunan ortamlar, çukurcuk korozyonu için mükemmel ortamlardır. Örnek olarak deniz suyunda kullanılan paslanmaz çelikler, çukurcuk korozyonuna uğramaları muhtemeldir. Özellikle 304 – 304L kalite paslanmaz çelikler bu tip korozyona karşı dayanıklı değildir.

Bu tip korozyonda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, ortam suyunun akışkanlığıdır. Genel bilinen bir kanının aksine, akışkan bir ortam mevcudiyeti var ise, korozyonun daha geç oluşması beklenmektedir. Yani bir paslanmaz boru sistemi içerisinde durgun bir su var ise, bu pitting korozyon oluşturmaya çok meyillidir. Fakat eğer su devamlı bir akışkan halde ise, korozyon daha uzun sürelerde gerçekleşecektir.

Yani, bu tip paslanmalardan korunmak isteniyor ise, sistemlerde suyun durgun bir şekilde bırakılmaması önerilmektedir. Bir diğer husus ise, ortama uygun malzeme kullanımıdır. Tabi ki burda klor iyonlarının yoğunluğuna göre uygun paslanmaz çelik kullanımı önemli olacaktır. Çünkü; düşük klor seviyelerinde 316 L kalite bir paslanmaz çelik yeterli olacak iken, klor seviyeleri yükseldikçe dubleks paslanmaz çeliğin bile yeterli olmadığı ortamlar oluşacaktır. Yer yer super dubleks diye adlandırılan paslanmaz çeliklerin kullanımı bile şart koşulmalıdır.

Asla ve asla unutulmamalıdır ki, bir paslanmaz çelik kullanımı var ise, bu malzemenin kesinlikle paslanmayacağı anlamına gelmez. Uygun ortama uygun kalitede paslanmaz çelik kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, bu tip malzemelerin ömürlük olmadığının da bilinmesi faydalı olacaktır.

 

Yorum Yaz