Terimler

Kalite Yönetim Sisteminde Sık Kullanılan Terimler Standardizasyon (Standardization): Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) yaptığı tanıma göre, standardizasyon …