OHSAS 18001 Nedir ?

OHSAS 18001 Nedir ?

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, kısa yazılımıyla isg , ister imalat sektörü isterse de hizmet sektöründe bulunan firmaların çalışan personeli için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı riskleri kontrol etmek, izlemek ve düşürmek için yayımlanmıştır. Kelimenin İngilizce açılımı “ Occupational Health and Safety Management System “ dır. Türkçesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir.

Sektörde kullanılan standartların çoğu ISO yani “ International Standardization Organization “ ,” Uluslararası Standart Organizasyonu “ olmasına rağmen, OHSAS 18001 standardı bir İngiliz Standart Örgütü olan BSI tarafından yayımlanmıştır.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi – isg, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili dataları, ilgili yöneticilere hızlı, eksiksiz ve doğru bir biçimde aktarır.

Yasalar gereği, işverenler, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamalıdır. Bu standart, bu zorunluluğu uygulamada daha kolay bir hale getirmektedir.

İSG-OHSAS

OHSAS 18001 : 2007 – İSG Yönetim Sistemi Faydaları

ohsas 18001 faydaları

ohsas 18001 faydaları

 • Kanunlarla kullanıma adapte edildiğinde, cezai yaptırımlara uğranmaz.
 • Sürekli iyileştirme sağlanır.
 • Çalışanların iş kazalarına uğrama riski azaltılır.
 • Yapılacak risk analizi çalışmalarıyla, kuruluş yöneticileri ve çalışanlar risklerin farkında olur, ayrıca risklerin azaltılması için çalışmalar yapılır.
 • Uluslararası bir standart olduğu için, tüm dünya ile rekabet eden firmalar için faydalıdır.
 • Acil durumlarda hazırlıksız olunmasını engeller.
 • Firma genelinde farkındalık sağlar.
 • Çalışan motivasyonu sağlar.
 • Herhangi bir kazanın neden olduğu iş gücü kayıpları minimuma indirilir.


OHSAS 18001 ve Akreditasyon

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi , Türkiye’de herhangi bir akreditasyona sahip değildir. Örneğin bir çok firmadan ISO 9001 : 2015’i TÜRKAK akreditasyonlu alabilecekken, ne yazık ki OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  için böyle bir durum söz konusu değildir.

OHSAS 18001 : 2007 ‘nin Hedefleri

Genel olarak, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi – isg,  ISO 9001 ve ISO 14001 ile birlikte Entegre Yönetim Sistemi olarak kullanılır. Yani diğer kalite sistemleriyle  uyumludur. Zaten bu 3 standardın da amacı, şirketlerde olan biteni izlemek, kontrol etmek ve önlem almaktır.

Bu standarda göre;

 • İş güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesi
 • Potansiyel kaza risklerinin azaltılması
 • Yerel Yasalarla uygunluk
 • Toplam Performansın arttırılması

Hedeflenmektedir.

ohsas 18001 hedeleri

ohsas 18001 hedefleri

OHSAS 18001 : 2007 isg yönetim sistemine göre belge alınmak isteniyorsa yapılacak birkaç tane temel işlem vardır. İş sağlığı ve güvenliği için öncelikle, firma hangi sektörde çalışıyorsa, bu konuya uygun bir risk analizi yapılmalıdır. Yani, depolama ile ilgili bir çalışma yürütülüyorsa, vinçlerin halatlarının kopması bir risktir. Bu riskin önlenmesi de önleyici faaliyettir.

Tehlikeli hadiselerin meydana gelme ihtimalleri tanımlanır ve bunlara belirli puanlar verilir. Bu puanlara göre en tehlikeliden en az tehlikeliye doğru bir sıralama yapılarak firmada bilinçlendirme eğitimleri verilir.

Riskler belirlendikten sonra, bu riskleri ortadan kaldırmak ya da risk seviyesini indirmek için çalışmalar yapılır.

İş güvenliği ile ilgili yasaların maddeleri belirlenir ve şirket o konuya uygun hale getirilir. Burada önemli olan husus, izlenebilirliktir. Geriye yönelik bütün dosya ve dokumanlar saklanmalıdır.


OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ‘nin Şirkette Kurulması için Ne Yapılabilir ?

İlk olarak, şirketin iştigal konularıyla ilgili prosedürler ve talimatlar hazırlanmalıdır. Bu prosedür ve talimatlar bir Ana Doküman Listesinde izlenmelidir. Ana dokuman listesiyle, yayımlanan prosedür ve talimatların revizyon durumları rahatlıkla kontrol edilebilir.

Kullanımı özel beceri isteyen ve ehliyet sahibi olunması gereken forkliftler için bir talimat hazırlanmalıdır. Bir yönergeyle bu talimat ilgili kişilere dağıtılır ya da forkliftin bir yerine asılabilir.

OHSAS 18001 : 2007 isg ile ilgili talimatlar, çalışanların ulaşabileceği yerlere asılmalıdır. İşçilerin kullandığı aletler örneğin, kesme taşı, kaynak makinesi vb.

Özel beceri isteyen alet kullanımı ile ilgili gerekli eğitimler iş sağlığı ve güvenliği açısından alınmalı, eğitim kayıtları tutulmalı ve sınava girerek belge alınmalıdır. Bu belgelere sahip olmayan kişilerin kesinlikle bu aletleri veya cihazları kullanmaması gerekmektedir.

Şirkette kullanılan makinelerin periyodik muayeneleri takip edilmelidir. Çünkü, periyodik muayenesi yapılmayan makineler tehlikelidir. Örneğin, basınçlı tüpler vb. ekipmanların muayeneleri, asansörlerin muayeneleri kesinlikle aksatılmamalıdır.

Şirket içerisinde, tıpkı ISO 9001 : 2015 ve ISO 14001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sisteminde olduğu gibi, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde de yıllık iç denetimler yapılmalıdır ve YGG – Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında isg ile ilgili hususlar kesinlikle konuşulmalıdır.

Ramak Kala Formu kullanılması hem şirket çalışanları için hem de yönetim sistemi kurulması açısından çok faydalı bir formdur. Ramak kala formuyla birlikte, herhangi bir iş kazası olmamış, ancak; olmasına ramak kalmış bir durum olduğunda bunun kayıt altına alınması ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması hedeflenir.

OHSAS 18001 : 2007 – İSG ve Hedefler

Şirket içerisinde, tıpkı ISO 9001 : 2015 ve ISO 14001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sisteminde olduğu gibi OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde 6 aylık ya da yıllık hedefler belirlenebilir. Bu hedefler İSG ile ilgili olmalıdır. Yani; İş kazalarının “ 0 “ tutulması ya da makinelerin periyodik bakımlarının tamamlanması isg açısından hedefler arasına konabilir.

OHSAS 18001 : 2007  – İSG ve Risk Analizleri

ohsas 18001 risk

Risk değerlendirmesi yapılması şirketler için olmazsa olmazlardandır. Risk değerlendirme çalışmaları şirkette karşılaşılabilecek risklerin daha ortaya çıkmadan engellenmesi için önceden düşünülmesi ve aksiyon alınması için yapılır.

Bu bağlamda risk analizleri;

 • Şirketlerdeki verimliliği arttırır.
 • Firmaların acil durumlar karşısında hazırlıklı olmasını sağlar.
 • Diğer firmalarla olan rekabet gücünü ölçülebilir şekilde arttırır.

Bazı Tanımlar ;

İş Güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği konusunda, firmalara danışmanlık yapan, devletçe yetkilendirilmiş kişiler.

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği konusunda, devletin yetkilendirdiği, firma içinde çalışan sağlığından sorumlu hekim.

Risk analizi ile ilgili olarak aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

https://www.metalurjimalzeme.net/cevre-boyut-analizi-ve-risk-analizi/

OHSAS 18001 ve Yasal Mevzuatlara Uygunluk

ohsas 18001 yasa

Yasal mevzuatlara uygunluk formu düzenlemek şirketler için, iş sağlığı ve güvenliği açısından çok faydalı bir uygulamalıdır. Bu şekilde bir uygulamayla birlikte, isg hususunda yasaların zorunlu tuttuğu bir çok muayene ve zorunluluk kayıt altına alınabilir ve periyodik uygulamaları aksatılmadan yapılabilir. OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde, asansör bakımları, forklift muayeneleri, kişilerin sağlık taramaları, içme suyu analizleri, kompresör bakımları, gürültü ölçümleri, iç-dış ortam ölçüleri, topraklama kontrolleri vb. bu forma eklenmelidir.

Eğitim ve Tatbikatlar


ohsas 18001 eğitim

ohsas 18001 eğitim

Şirketlerde yine yasaların zorunlu tuttuğu bazı uygulamalardan, yangın tatbikatı ve eğitimi, ilk yardım eğitimi vb. işlemler yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Bu eğitimler olası bir kaza veya yangın anında hayat kurtarıcı, hayati öneme sahip uygulamalardır. Ayrıca OHSAS 18001 denetimlerinde olmazsa olmaz denetim sorularıdır.

Acil Durum Planı ve Kişilerin Belirlenmesi

Fabrikalarda, acil bir durum karşısında, örneğin deprem, yangın vs. acil durum planına uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bunun için önceden acil durumlar için bir plan yapılmalı, hangi katlardan kimlerin sorumlu olduğu, kimlerin ne iş yapacağı ile ilgili özet ve anlaşılır bir tablo hazırlanmalı ve ilgili kişilere imzalatılmalıdır.

Hazırlanan bu tablo şirket içinde ilgili yerlere asılmalı ve çalışan tüm personelin bu tablodan haberi olması OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi – isg açısından hayati önem taşımaktadır.

Acil durum planında, herhangi bir doğal afet ya da yangın vb. acil durumlarda, ayrı ayrı kimlerin sorumlu olduğu ve görevlerin neler olduğu, kimin ne iş yapacağı, hangi personelin nereye haber  vereceği açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirlenmelidir.

OHSAS 18001 standardı ile ISO 45001 standardı arasındaki farkları anlata ingilizce bir video için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=PCaCQ945MIY