Manyetik Parçacık Testi

Manyetik Parçacık Testi Nedir ?

Tahribatsız Muayene yöntemlerinden Manyetik Parçacık Testi yönteminde ferro manyetik malzemeler elektrik akımından istifade etmek suretiyle manyetiklenir. Sonra manyetik tozlar tatbik edilmek suretiyle parçaların içerisindeki hatalar nedeniyle manyetik geçirgenliğin değişken olduğu kısımda hatanın şekline benzer şekilde toplanmak suretiyle yüzey ve yüzeyden en fazla 6 mm derinlikte olan hataları belirgin hale getirir.

Bu yöntem tahribatsız muayene yöntemlerinden en yaygın olanıdır. Ancak; dikkat edilmesi gereken konu, bu yöntem, manyetik olmayan parçalara kullanılamaz.  Diğer tahribatsız muayene yöntemlerinde böyle bir kısıtlama yoktur.

Manyetik alanın yönü akım yönüne diktir. Eğer hatalar manyetik alan yönüne dik geliyor ise en iyi bir şekilde algılanır. Buna karşın manyetik alan yönüne paralel hatalar iyi bir şekilde algılanmaz. Bu nedenle en iyi çözüm her iki yönde manyetik alan uygulamaktır.

Manyetik Parçacık ile Muayene yapılan parçada, eğer hata var ise manyetik tozlar süreksizliğin olduğu yerde toplanır.

Denenecek parça çok kalın ve geometrisi karmaşıksa, ayrıca kütlesi de büyükse malzemenin tümünü manyetiklemek çok zordur. Bunun için temas elektrotları olan problarla kontrol edilecek bölgeler manyetik hale getirilip deney yapılabilir.

Problarla muayenede doğru akım, alternatif akım veya yarı doğrultulmuş akım kullanılabilir. Yöntemin üstünlüğü problarla alanın yönü değiştirilerek enine ve boyuna hataların algılanabilmesidir.

Doğru ya da alternatif akım kullanımının birbirlerine göre karşılaştırılması yapıldığında, doğru akım aynı akım şiddetinde daha derindeki hataların algılanmasında daha etkin olduğu görülmektedir. Buna karşın alternatif akımla daha yüzeydeki hatalar algılanmaktadır.

Manyetik Parçacık Testi Yöntemleri Yöntemleri

 Parçacık boyutunun mikrometre değerinde olduğu bu tahribatsız malzeme muayenesi yönteminde kuru ve ıslak yöntem olmak üzere uygulanış açısından iki yöntem vardır.

Kuru Yöntem ile Manyetik Parçacık Testi


Manyetik tozların hava ile birlikte bulut şeklinde deney parçasına püskürtüldüğü yöntemdir. Çalışma ortamında hava akımının çok iyi olması gerekir. Zira hava akımı olmadan tozlar aniden çökelir, hatalı ve kalitesiz görüntü oluşur. Bu etkiyi önlemek amacıyla düşey konumda çalışmak tercih edilir. Kuru yöntemle 300 santigrat derece sıcaklığa kadar çalışmak mümkündür. Eğer iş parçasında nem vs. varsa tozlar burada topaklaşacağından atalı algılamalara neden olabilir. Sonuç olarak, sıcak çalışma koşullarının dışında kuru yöntem genelde tercih edilmeyen bir yöntem olarak bilinir.

Islak Yöntem 

Manyetik tozların taşıyıcı bir sıvıyla uygulandığı yöntemdir. 60 Santigrat dereceye kadar çalışılabilir. Bu sıcaklığın üzerinde buharlaşma olduğundan çalışma sıcaklığı sınırlaması vardır. Islak yöntemle daha küçük süreksizlikler algılanabilir. Tozlar ıslak olduğunda çok daha fazla hareket yeteneği kazandıklarından pürüzlülüğü fazla olan yüzeylerde başarı ile uygulanırlar.

Diğer bir tahribatsız muayene yöntemi olan radyografik muayene ile ilgili makalemiz ve manyetik parçacık örnek videosu aşağıdadır…

https://www.metalurjimalzeme.net/radyografik-muayene-rt/

https://youtu.be/93sRATwdHo4

Manyetik muayene ile ilgili ODTÜ’nün resmi sitesindeki bilgilerden faydalanmak isterseniz link aşağıdadır…

http://ndt.wtndt.metu.edu.tr/manyetik-parcacikla-muayene