Kategori: Kaynak Mühendisliği

bazik elektrod

Bazik Elektrod

Bazik Elektrod Özellikleri Bazik elektrod örtülerinde aşağıda listelenen mineraller mevcuttur. Ca ( Calsium ) Toprak Alkali Metal Karbonat CaF Bazik elektrod örtülerinde sadece karbonat bileşikleri yoktur. Örnek olarak CaF eklenmesi, iyi bir akışkanlık sağlamaktadır. Böylece …

Örtülü Elektrot Türleri

Örtülü Elektrot Nedir ? Örtülü elektrot, kaynak işleminde kullanılan elektrotlarda en çok kullanılan türdür. Elektrodun üstünde arkın başlamasını sağlayan, stabil bir kaynak yaptıran, kaynak metalini alaşımlandıran ve cüruf oluşturan bir örtü vardır. Bu tip elektrotlara …
Kaynak Elektrodu Nedir

Kaynak Elektrodu Nedir ?

Kaynak Elektrodu Nedir ? Elektrik ark kaynağında kullanılan kaynak elektrodu, kaynağın amacına göre birleştirme ve dolgu kaynak elektrodu olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Birleştirme kaynağı elektrotlarından kaynak metalinin yüksek dayanıma sahip, tok ve sünek …
dökme demir kaynağı

Dökme Demir Kaynağı

Dökme Demir ve Kaynak İşlemi Bileşimlerinde yüksek karbon bulunması nedeniyle dökme demir kaynağı zor bir işlemdir. Dökme demirlerin kaynak kabiliyeti düşüktür. Kaynak işlemi sırasında kaynak metaline komşu bölgeler yüksek sıcaklıklara ısındıktan sonra hızla soğurlar. Bu …

Plazma Ark Kaynağı

Plazma Ark Kaynağı – PAW Plazma ark kaynağı ve plazma, kaynak teknolojisinde daha özel bir durumu tanımlamaktadır. Gaz konumundaki bir madde radyasyon, elektron bombardımanı veya ısıtma ile iyonize edilebilir. Kaynakta kullanılan plazma jetinde gaz, elektrik …