Kaynak Hataları

KAYNAK HATALARI TİPLERİ

1SIÇRAMALAR

Kaynak hataları kategorisinde en çok rastlanılan hatalardan olan sıçramalar aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar ;

Malzeme yüzeyinin yeterince temiz olmaması

Akımın yüksek olması

Ark boyunun yüksek olması

Çözüm için; malzeme yüzeyini temizleyin, akımı PQR verilerine göre ayarlayın ve yüksek ark ile çalışmayın. Unutmayın, malzeme üzerinde bulunan yağ vb. yabancı maddeler, hem sıçrama yapar hem de gözenek oluşturur.


2-GÖZENEKLER

Kaynak hataları kategorisinde önüne geçilmesi en zor hatalardan biri olan gözenek oluşumu, nedenleri aşağıda sıralandığı şekildedir;

Kaynak metalinin hızlı soğuması

Rutubetli elektrotlarla çalışmak

Hızlı kaynak yapmak

Malzeme yüzeyinin yeterince temiz olmaması ( Yağ vb. )

Uygun gaz koruması yapılmaması.

3-YETERSİZ ERGİME VE YETERSİZ NÜFUZİYET

Kaynak akımı ve voltajının az olması

Yanlış kaynak ağzı seçimi

Hızlı kaynak yapmak

Bu gibi kaynak hataları tespit edildiğinde, kaynağın kesinlikle tamir edilmesi gerekmektedir.


4-ÇARPILMALAR – EKSEN KAÇIKLIKLARI

Yanlış kaynak ağzı seçimi

Fazla ısı girdisi

Parçaların puntalanmaması

Yanlış sırada kaynak yapılması – Metot Kaynağının uygulanmaması

Kaynaklarda çarpılmaları önlemek amacıyla metod kaynağı geliştirilmiştir. Bu kaynak yukarıdaki şekilde de görüleceği üzere karşılıklı kaynak yaparak, malzemelerin tek bir yöne doğru çekmesini önlemektedir. Bu şekilde kaynak yapıldığı taktirde parçalardaki ısıdan kaynaklı eğilmeler minimum düzeye indirilir. Böylece kaynak hataları azaltılmış olur.

5-ÇATLAK OLUŞUMU

Hatalı kaynak ağzı açılması

Yanlış ilave kaynak metali kullanılması

Kaynağın hızlı soğutulması

Malzemede standartlardan fazla bulunan Kükürt ve Fosfor ihtivası

Malzeme yüzeyinin nemli, kirli ve paslı olması

6-KAYNAĞIN KÖPÜRMESİ

Kaynak köpürmesi sanayide kullanılan bir tabir olup, çok sayıda gözenek oluşumu anlamına gelmektedir. Kaynağın köpürmesi genellikle gaz korumasının doğru yapılmaması nedeniyle meydana gelir. Gaz debisinin istenenden çok veya az olması kaynak banyosu üzerinde gözeneklenmeye neden olur.

Bunun önüne geçmek için yapılacak şeylerin başında kaynak torcu ucundan gaz akış debisi ölçülmesi gelir. Gaz debisi kaynak torcu ucuna göre ayarlanır.
Torç ucunun kirli olması ve gaz akışının homojen olmaması
Torcun kaynağa uzak tutulması
Torç açısının yanlış olması
Ortamdaki rüzgar, hava akımları
Torç soğutma suyu kaçakları

Yukarıda belirtilen nedenler giderilirse, 6 maddede anlatılan kaynak hataları giderilmiş olur.

Kaynak hatalarını tespit etmede kullanılan yöntemlerden Radyografik Muayene ile ilgili makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

https://www.metalurjimalzeme.net/radyografik-muayene-rt/