ISO 19011 – İç Denetçi Eğitimi

ISO 19011 iç denetçi eğitimi nedir ?

iso 19011 iç denetçi eğitimi

ISO 19011 ‘e göre iç denetçi eğitimi; doğru uygulandığında firmaların kendilerini geliştirebilmesini sağlar.

Şirket içerisinde, kalite yönetim sistemlerinin denetlenmesi için her şirket bağımsız iç tetkikçi belirlemelidir. İç tetkikçiler eğitimli ve sınavdan geçerek sertifikalandırılmış olmalıdır. Denetimin verimli geçmesi için tetkikçilerin sertifikalı olması gerekmektedir.

ISO 19011 iç denetçi eğitiminin amacı; yönetim sistemlerinin, planlanmış düzenlemelere, standartların şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan yönetim sistemi şartlarına uyulup uyulmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için gerçekleştirilirken tetkikler için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

ISO 19011 iç denetçi eğitimi sonrasında denetim ne işe yarar ?

 

 • Firmaların iç tetkik yapması, yönetim sisteminin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Yönetim sisteminin uygun ve etkin unsurlarının tespiti amacı ile yapılır.
 • YGG ( Yönetim Gözden Geçirme ) Toplantıları için girdi sağlar.
 • Kuruluş hedeflerine ulaşılmasında yardımcıdır.
 • Uygunsuzlukların azaltılması, ortadan kaldırılması, önlenmesi için objektif delil sağlar.

Tetkik Türleri Nelerdir ?


 

 1. Taraf : Kuruluşun kendi sistemini tetkik etmesi.
 • Taraf tetkikte kendi kuruluşumuzun, tetkik yapacağımız standardın istediği şartlar ve kuruluşumuzun sisteminin şartları karşılama kabiliyetine bakılır.
 1. Taraf : Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.
 • Taraf tetkiki esnasında sözleşme şartları, standart şartları, yasal şartlar ve tetkiki yapan firmanın dokümantasyon şartlarını karşılama kabiliyeti aranır.
 1. Taraf : Kuruluşun tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.
 • Taraf tetkiki esnasında sözleşme şartları, standart şartları, yasal şartlar ve tetkiki yapan firmanın dokümantasyon şartlarını karşılama kabiliyeti aranır.


ISO 19011 iç denetçi eğitimi önemli tanımlar

 

Tetkik :

Tetkik delili elde etme ve bunları objektif olarak değerlendirerek tetkik kriterlerinin karşılanma derecesini tespit etmek için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses.

Tetkik Delili :

Tetkik kriterleriyle ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler.

Tetkik Bulguları :

Tetkik kriterlerine göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçları.

Tetkik Sonucu :

Hedef ve bütün bulguların değerlendirilmesinden sonraki çıktı.

Tetkik Ekibi :

Tetkiki yapan ve gerektiğinde teknik uzmanlarda desteklenen bir veya daha fazla sayıda tetkikçi.

Teknik Uzman :

Tetkik ekibine özel bilgi veya uzmanlık sağlayan kişi.

Gözlemci :

Tetkik ekibine eşlik eden, ancak tetkik yapmayan kişi.

Tetkik Programı :

Belirli bir zaman dilimi için planlanan ve özel bir amaç doğrultusunda yönetilen bir veya daha fazla sayıdaki tetkike dair düzenleme dizisi.

Tetkik Planı :

Tetkik için yapılacak faaliyetlerin ve düzeltmelerin tarifi.

Risk :

Hedeflere ulaşım hakkında belirsizliğin etkisi

Yeterlilik :

İstenilen sonuçlara ulaşmak için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği

Risk :

Hedeflere ulaşım hakkında belirsizliğin etkisi

Yeterlilik :

İstenilen sonuçlara ulaşmak için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği

Şart :

Genellikle ima edilen veya zorunlu olarak beyan edilen ihtiyaç ve beklentidir.

ISO 19011 iç denetçi eğitimi uygunsuzluk türleri

iç denetçi eğitimi ve uygunsuzluk türleri

 

Minör : Küçük uygunsuzluklardır. Standardın herhangi bir maddesinde veya tetkik edilen birimdeki prosedürlere aykırı bir durumdur ve sistemin tamamını etkilemeyecek şekildedir.

Gözlem : Tavsiye niteliğindedir. Standardın herhangi bir maddesinde veya tetkik edilen birimde izlenemeyen daha sonraki safhalarda kontrol gerektiren durumlardır. Objektif delil oluşturmaz.

Major : Büyük uygunsuzluklardır. Standardın herhangi bir maddesinin hiç olmaması veya standarda uygun olmaması halidir. Minör hataların bir kısmı bir araya geldiğinde majör hata oluşturabilir.


iç denetçi eğitimi ‘ne göre bir iç denetçinin kişisel özellikleri

Etik

Kavrayışlı

Açık fikirli

Diplomatik

Gözlemci

Ahlaklı

Gelişmeye açık

Kültürel olarak duyarlı

İş birliğine açık

Anlayışlı

Çok yönlü

Azimli

Kararlı

Kendine güvenen

iç denetçilerin kişisel özellikleri

 

Denetim bulgularını elde etmede ve değerlendirmede dürüstlük,

Baskı veya etki altında kalmadan objektif olmak,

Denetim amacına en iyi şekilde ulaşmak için personeli bu amaca en iyi şekilde yönlendirmek

Şirket geleneklerine hassasiyetle yaklaşmak

Karışıklığa neden olmadan denetim süreçlerinde performans sağlamak

Denetim süreçlerini tüm dikkat ve destek ile yerine getirmek,

Denetim gözlemlerine bağlı olarak kabul edilebilir genel sonuçlara varabilmek,

Objektif kanıta bağlı olmayan değişimlerde baskı altında kalmadan sonuçlara bağlı kalmak.

ISO 19011 iç denetçi eğitimi ve iç denetim soru örnekleri

 

Bir denetim esnasında, denetçi açık sorular sormalıdır. Örnek olarak;

“ Bu testi nasıl yapıyorsunuz ? Bir örnek görebilir miyim ? “

Kapalı sorular sormaktan kaçınılmalıdır.

“ Bu testi yazılı talimata uygun mu yapıyorsunuz ? “

Kısaca, denetçi soru sorarken, cevabı “ EVET “ ya da “ HAYIR “ olan sorular sormak yerine, karşısındakini açıklamaya yönlendirmelidir.

SORU LİSTESİ HAZIRLAMANIN AVANTAJLARI

 

 • Denetim esnasında yardımcı olur.
 • Süreden tasarruf edilir.
 • Sorulacak sorular atlanmaz.
 • Sonraki denetimler için bir alt yapı oluşturur.
 • Denetimde yeterli delilin toplanıp toplanmadığını gösterir.

SORU LİSTESİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 • Standart maddelerini sorulara çevirin
 • Prosesleri tanımlayın
 • Prosesler arası ilişkileri tanımlayın

DENETİMİN SONUÇLANDIRILMASI VE RAPORLAMA

 

 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde ne yanlış ise raporlayın.
 • Yerine getirilmeyen gereksinimi açıklayın.
 • Standardın maddesi / bölümü ile bağlantı kurun.
 • Uygunsuzluğun kapatılması için bir süre verin.

Kalite yönetim sistemiyle ilgili makalemizi okumak için aşağıdaki linke tıklayın…

https://www.metalurjimalzeme.net/kalite-yonetim-sistemi/

İlgili standart detayı TSE’nin sitesinde mevcuttur. İncelemek isterseniz aşağıdaki linke tıklayın…

https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/Standard.aspx?053107106111065067115113049116090107100056052055108081090071086075069085047110067109075073081116103090081086073108065117084119099084065097074072122065115079043103120048098073075114056097115068