İSG ve Kaynak İşlemi

isg

isg

İSG ve Kaynak İşlemi

İSG Kurallarının her işlemde uygulanması hayati bir önlemdir. Aşağıda, kaynak işlemi sırasında ne gibi riskler bulunduğu ve nasıl önlem alınması gerektiği anlatılmaktadır.

1- Elektrik Çarpma Tehlikesi

Bir kaynak makinasında kaza tehlikesi kaynak makinasının bir elektrik akımı üreteci olmasından kaynaklanabilir ve bu kaynakçıyı elektrik çarpması olarak görülür. Kaynak işleminde elektrik çarpması, bir kaynak makinasının verebileceği en büyük gerilim değeri olan boşta çalışma gerilimi nedeniyle olur. Bir kaynak makinasının boşta çalışma gerilimi, kaynak akımının sıfır olduğu gerilimdir.

Alınması Gereken Önlemler


İSG açısından, kaynakçıların alması gereken önlemler aşağıdaki şekildedir.

 • Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.
 • Vücudun herhangi bir yeri gerek makinanın kutupları, gerekse makinanın kutubu ile iş parçası arasına girmemlidir. Bunun için kaynak pensesinin iyi izoleli olması, kaynak kablolarının makinadan kaynak yerine gidişinin kazaya meydan verecek şekilde olmamasıdır.
 • Kaynak işleminde kullanılacak ekipmanların kurulumu, çalıştırılması ve hatta bakım işleminden önce kullanım klavuzu dikkatlice okunmalıdır. Tüm kurulum, çalıştırma, bakım ve tamir işlemleri yalnızca deneyimli ve nitelikli elemanlar tarafından yapılmalıdır. Kılavuzların İSG kısımları dikkatlice okunmalıdır.
 • Kaynak makinasının çalışması esnasında elektrik ileten parçalara dokunulmamalıdır.
 • Kuru ve izole edilmiş eldivenler ve koruyucu elbiseler giyilmelidir.
 • İş parçasından ve yerden gelebilecek elektrikten korunmak için lastik tabanlı ayakkabılar giyilmeli veya kuru, yalıtkan bir altlık üzerinde durulmalıdır.
 • Tamamıyla izole edilmiş elektrod tutucular ( pensler ) kullanılmalıdır. Su soğutmalı torçlar kullanılıyorsa, su sızması olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Kaynak akımı taşıyan kablolar insan vücuduna değmemeli veya insan vücuduna sarılmamalıdır.
 • Şartlar gerektiriyorsa ,parçasına toprak hattı bağlanmalıdır.
 • Parmaklık, duvar, koruyucu çit ve bunun gibi koruyucu önlemlerin bulunmadığı kat seviyesinden yüksek yerlerde çalışılması halinde güvenlik halatları kullanılmalıdır.
 • Kalp cihazı kullanan kişilerin taşıdıkları kalp ritim düzenleyici cihazlar yüksek elektro manyetik alanlardan etkilenebileceği için, bu kişiler elektrik ark kaynağı veya kesme işlemlerinin yapıldığı yerlerde bulunmamalıdır.

2. Kaynağın Gerçekleşmesinde Kullanılan Isı Kaynaklarının İnsan Sağlığına Etkileri

Kaynak arkı sıcaklığı kaynak yöntemine göre değişen yüksek sıcaklıklara sahiptir. Örneğin örtülü elektrodlarla kaynakta kaynak arkı 5500C’ye kadar çıkabilmektedir. İSG açısından ark ile insan vücudunun teması kesinlikle engellenmelidir.

Önlemler şu şekilde sıralanabilir ;

 • Delik olmayan, iyi bir izolasyona sahip eldivenler kullanılmalıdır.
 • Pens, torcun uç kısmı gibi kaynak ve delme işlemine çok yakında bulunan parçalara herhangi bir nedenle dokunulmaması gerektiği durumlarda her zaman izolasyonlu eldivenler kullanılmalıdır.
 • Üzerinde yağ, gres, solvent gibi yanıcı madde olmayan deri eldivenler, içine sıcak metal ve sıçrantıların girmemesi için herhangi bir yerinde katlama olmayan, cepleri kapalı pantolon ve gömlek, uzun çizme veya deri tozluklara sahip ateşe dirençli botlar ve yüzü, boynu ve kulakları koruyan uygun bir başlık giyilmelidir.
 • Çalışma yerinde yangına karşı yangın alarmı ve söndürme cihazları bulunmalıdır.

Kaynak ve Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

Kaynak ve kesme işlemi sırasında insan sağlığına zarar verebilecek zehirli gazlar, duman, metal buharı ve partikülleri çıkmaktadır. Emisyon maddesi denilen bu maddelerin özellikle solunum yollarına zararı büyüktür. Kaynak dumanında bulunan çeşitli maddeler, örneğin krom, nikel, karbon, klor, karbon monoksit, karbon dioksit zehirli maddelerdir. Bu buharların solunum yollarına ve ciğerlere yerleşerek solunum sistemini zamanla fonksiyon dışı bırakması söz konusudur.

Genel olarak Kaynak Dumanı;

Kaynak edilen esas metalden veya kullanılan dolgu metalinden,

Kaynak edilen metalin üstünde mevcut olan kaplamalar ve boyalardan, veya örtülü elektrodlarla elektrod üzerindeki örtüden,

Tüplerden tedarik edilen gazlardan,

TV ve ısı etkisiyle oluşan kimyasal reaksiyonlardan oluşur.

Önlemler şu şekilde sıralanır ;

 • Öncelikle kişinin başını dumandan koruması için kaynak maskesi kullanmalı ve dumanı solumamalıdır.
 • Kaynakta oluşan duman kaynakçının burnuna gelmeden kaynak yerinden uzaklaşmalı.
 • Kaynak bölgesinde ve genel çalışma alanında yeterli havalandırma sağlanarak kaynak buharı ve gazlarının solunması önlenmelidir. Bu nedenle kapalı alanlarda yapılan kaynak ve kesme işlemlerinde yeterli çalışma alanı sağlamalıdır.
 • Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesinde kullanılan kimyasalların zehirleyici ve diğer uzunlara zarar verici etkilerine karşı koruma önlemleri alınmalıdır.
 • Eğer havalandırma yetersiz ise maruz kalınacak miktar ölçülmeli ve izin verilen miktarlara göre karşılaştırma yapılarak karar verilmelidir. Bu gibi durumlarda pratik çözümler üretilmeli örneğin uygun bir solunum cihazı kullanılmalıdır.

Kaynakta Oluşan Işınların İnsan Sağlığına Etkileri

Birçok ark kaynağı ve kesme işlemi insan vücuduna zararlı olan radyasyon yayarlar. Radyasyonun etkileri ortaya çıkan ışının dalga boyuna, yoğunluğuna ve ışınıma maruz kalınan süreye göre değişir. Radyasyon özellikle gözlerde ve vücudun açık bölgelerinde derinin tahrişine neden olur.

Radyasyonun Etkileri ;

 • Ark kaynağında oluşan şiddetli ışık gözdeki retinaya zarar verirken, kızılötesi radyasyon gözdeki korneaya zarar verir ve bunun sonucunda katarakt oluşur.
 • Arktan yayılan görünmeyen UV bir dakikadan az bir süre bile etkidiği takdirde göz kamaşmasına neden olur. Hastalığın belirtileri birkaç saat sonra meydana gelir. Bunlar; göz içinde kum varmış gibi kaşıntı, net görememe, şiddetli sızı, gözde yaşarma ve yanma ve baş ağrısıdır.

Korunmak için;

 • Gözler tüm kaynak işlemlerinde her türlü radyasona ve ısıya karşı muhakkak korunmalıdır. En iyi korunma için, yüz koruyucu maskeler veya kasklar ve koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. Kaynak kaskları, gözlükleri ve diğer göz koruyucu maskeleri kesme ve kaynak işlemlerinde gözlerin korunması için özel filtreli gözlük camlarına sahip olmalıdır.
 • Uygun eldiven ve elbiseler giyilerek deri radyasyondan korunulmalıdır.
 • Kaynak arkından yansıyarak yayınan ışınlara karşı da diğer kişiler uyarılmalı ve buna uygun önlem alınmalıdır. Bunun için ekranlar, perdeler kullanılmalı veya çalışma yeri diğer çalışanlardan uygun bir mesafede olmalıdır.