İçten Yanmalı Motor

İçten Yanmalı Motor

17 Temmuz 2018 Kapalı Yazar: admin

İçten Yanmalı Motor

4 Zamanlı içten yanmalı motor

Günümüzde her ne kadar elektrikli araçların yoğunluğu artsa da halen araçlarda içten yanmalı motor kullanımı çok baskındır. 4 zamanlı motorlarda zamanlamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;


Emme Zamanı
Sıkıştırma Zamanı
Yanma Zamanı
Egzoz Zamanı

içten yanmalı motor

içten yanmalı motor

içten yanmalı motor içinde silindirlerin bağlı olduğu pistonlar vardır. Bu pistonlar krank miline bağlıdır. Krank mili döndükçe pistonlar da yukarı aşağı hareket eder.

Emme Zamanı


Piston hareketiyle birlikte emme subapları açılarak, silindir içerisine benzin ve hava karışımı emilir. Bu hareketle birlikte benzin ve hava silindir içine girmiş olur.Sıkıştırma Zamanı


Silindir içerisine emilen benzin ve hava karışımı, pistonun yukarı hareketiyle birlikte silindir içerisinde sıkışmaya başlar. Silindir içerisinde sıkışan hava ve benzin karışımının sıcaklığı ve basıncı artar.

Yanma Zamanı

Sıkıştırma zamanından sonra, benzin ve hava karışımının sıcaklığı ve basıncı o kadar artar ki, patlaması için tek bir kıvılcım yeterli olacaktır. Benzinli motorlarda bu kısımda bujiler devreye girer. Pistonlar yukarı çıktığında bujiler ateşlenir ve patlama olur. Bu evreye yanma evresi denir. Patlamanın etkisiyle piston ve silindir aşağı iner ve krank milini döndürür.

Egzoz Zamanı

Yanma evresinden sonra, piston tekrar yukarı çıkar ve egzoz sübapları açılır. Yanma aşamasında oluşan gazlar bu zamanda egzoz manifoldundan dışarı çıkarılır.içten yanmalı motor kesiti

içten yanmalı motor

içten yanmalı motor

İki zamanlı içten yanmalı motor

Bazı küçük motosikletlerde kullanılırlar. Bu motor tiplerinde silindirlerde bulunan yakıt ve egzoz delikleri bulunur.

Silindirin hareketi esnasında silindir içerisine hava ve benzin karışımı gelir. Bu tip motorlarda da buji vardır ve dört zamanlı içten yanmalı motor lardaki gibi, bujiden çıkan ateşleme ile, karışım patlatılır. Ateşlemenin sonucunda genleşen hava, silindirleri aşağı iter. Silindirler aşağı inerken egzoz gazları dışarı çıkar. Kartere dolan temiz hava ve benzin karışımı tekrar silindire dolar. Silindirler yükselirken karışım tekrar sıkıştırılır. Bu şekilde çevrim gerçekleşir.

içten yanmalı motor ve Yağlama

İçten yanmalı motor lar sürtünen hareketli parçaların birbirlerini aşındırması nedeniyle yağlanmalıdır.  Yağın vizkozitesi optimum çalışma için çok önemlidir. Kullanılan yağ, yüksek sıcaklıklarda özelliğini yitirmemelidir. Motorlarda yağ sistemi bir devir şeklinde sirkülasyon halindedir. Motorun içerisine pompa aracılığıyla karterden çekilen yağ, parçaların arasına verilir. Parçalar arasında dolaşan yağ, süzülür ve karterde yeniden depolanır. Sonra tekrardan karterden çekilerek motor içerisine geri verilir.

İki Zamanlı içten yanmalı Motor Avantaj ve Dezavantajları

iki zamanlı içten yanmalı motorlar, dört zamanlı içten yanmalı motorlara göre daha basit ve daha az maliyetli olarak imal edilirler ve daha güçlüdürler. Ancak; benzin tüketimleri daha fazladır. Bu nedenle tercih edilmezler.


SİLİNDİR DİZİLİM ŞEKLİNE GÖRE MOTOR ÇEŞİTLERİ

Sıralı Tip Motorlar

Günümüzde araçlarda kullanılan en popüler motor biçimidir. Düz bir krank mili üzerine yerleşen piston ve silindirlerden oluşur. Hem dizel hem de benzinli içten yanmalı motorlarda tercih edilir. Genelde 6 silindire kadar tercih edilirler. Hatta 6 silindir olduktan sonra, V – tipi motorlara geçiş yapılır. Bunun nedeni, silindir adedi artarsa, motorun dengesinin bozulacağıdır. V tipi motorlarda silindir ve pistonlar karşılıklı V şeklinde dizilirler.

 

içten yanmalı motor

Sıralı Düz Tip Motorlar

V Tipi Motorlar

Bu tip motorlar genellikle yüksek performans istenen motor tiplerinde kullanılır. Fazla silindir kullanıldığında yerden istifade etmek için silindir ve pistonlar karşılıklı ve bir açı ile dizilirler. V6 – V8 – V12 gibi tipler mevcuttur. Burada amaç, yüksek güç, devir sağlarken, motorun kapladığı alanı azaltmaktır.

 Yıldız Tipi Motorlar

Radyal tip içten yanmalı motor da denilen bu tip motorda, silindirler bir merkez etrafına belirli açılarla dizilirler. Aşağıdaki fotoğrafta da görüleceği üzere şekli yıldıza benzediği için bu ismi almıştır.

Bu tip motorlar yüksek beygir istenen yerlerde, örneğin uçaklarda ya da  deniz taşıtlarında kullanılır.

içten yanmalı motor

içten yanmalı motor

W Tipi Motorlar

W tip motorlar, iki adet V tipi motorun birleştirilmesi ile oluşmuştur. Yüksek beygir, yüksek tork istenen araçlarda kullanılır. Yüksek silindir adedi ile imal edilirler.

içten yanmalı motor

içten yanmalı motor

 

içten yanmalı motor ile ilgili yabancı kaynaklara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://carfromjapan.com/article/car-maintenance/types-car-engines-everything-wanted-know/

Dıştan Yanmalı Motorlar ile Farkı Nedir ?

İçten yanmalı motor ile dıştan yanmalı motor arasındaki farkların temelinde, eğer yanma hadisesi ile silindir hareketleri aynı yerde meydana geliyor ise, bunlara içten yanmalı motor denilmektedir. Günümüz otomotiv endüstrisinde içten yanmalı motor kullanılmaktadır. Son yıllarda artan elektrikli otomobiller tamamen farklı bir prensibe göre çalışmasına rağmen halen, içten yanmalı motor, sektördeki baskınlığını sürdürmektedir.

Dıştan yanmalı motorlarda ise, yanma olayı ile silindirlerin hareketleri başka yerlerde oluşmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, eski buharlı trenlerde, yanma olayı bir kazanda meydan gelmekte ve oluşan buhar başka bir yerde depolanmaktaydı. Buharın depolanma amacı, yine buharın meydana getirdiği basınç ile silindirlerin harekete geçirilmesidir. Yani silindirler ile buharın depolandığı kazan ve yanma kazanı farklı yerlerde bulunmaktaydı.

Atmosferik ve Turbo Motorların Farkları Nelerdir ?

Atmosferik basınç ile çalışan motorlar genellikle benzinli motorlardır. Burada, yanma odasına çekilen hava, pistonun vakumu ile meydana gelmektedir. Yanma hadisesinin gerçekleşeceği yere giren hava miktarı atmosfer basıncının genellikle sabit olmasından dolayı bellidir ve çok yüksek güçler elde edebilmek için silindir hacminin büyütülmesi gerekmektedir.

Turbo motorlarda ise, yanma odasına çekilen hava miktarı turbo denilen bir parça yardımıyla arttırılmaktadır.

turbo

Yukarıda fotoğrafını gördüğünüz parça turbo’dur. İçerisinde dönen bir pervane yardımıyla hava içeriye çok daha yüksek bir basınç ve hızla çekilir. Motor, silindir içerisinde bulunan yanma odasına daha fazla hava çekilmesiyle birlikte yanma daha büyük basınçlar ve kuvvetlerle sonuçlanacaktır. Bu şekilde elde edilen fazla güç, motorun beygirini arttıracaktır. Günümüzde turbo benzinli araçlarda kullanılmasına rağmen, en çok dizel araçlarda kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, dizel motorlar yapıları gereği torku çok yüksek olmasına rağmen beygir enerjisini fazla verememektedir. Bu nedenle dizel motorlara turbo takviyesi yapılarak, atmosferik benzinli araçlardan elde edilen beygirlere ulaşılmaktadır. Aksi takdirde dizel motorlar, günümüz teknolojisinde araçlarda kullanılamaz idi.

Dizel Motorlar Neden Benzinli Motorlara Göre Daha Seslidir ?

Hepimizin bildiği gibi, araçlarda dizel motorların kullanımı yaygınlaştı. Bunun temel nedeni yakıt tüketiminin düşük olması ve nispeten benzine göre fiyatının ucuz olması. Gerçi şu an ülkemizde fiyat yönünden pek bir avantajı kalmamış olsa bile, dizel araçların tüketimlerinin düşük olması bir gerçektir.

Dizel araçlardaki çalışma prensibi benzinli araçlardan farklıdır. Yazımızın öncesinde de bahsettiğimiz üzere, benzinli araçlarda ” Buji ” denilen ve silindirlerde ateşlemeye yarayan bir parça mevcuttur. Sıkıştırma esnasında bujiler belirli aralıklar kıvılcım çıkartarak, sıkıştırılmış hava ile benzin karışımını patlatırlar. Patlamanın etkisiyle silindir aşağı doğru iner. Bu hadisenin devamı da dairesel harekete dönüştürülerek elde edilen güç şanzıman ve tekerleklere iletilir.

Dizel araçlarda ise, buji yoktur. Buji yerine, yüksek basınç ile sıkıştırma durumu vardır. Yani dizel araçlarda kullanılan mazot ile hava karışımı benzinli araçlardakine göre çok yüksek basınçlarda sıkıştırılır. Sıkıştırma belli bir noktadan sonra o kadar yüksek basınçlara çıkar ki aynı benzinli araçlarda olduğu gibi patlama meydana gelir ve hareket enerjisi oluşmuş olur. Basıncın çok yüksek olmasından dolayı da dizel araçlardaki ses, benzinli araçlara göre daha yüksek olmaktadır.

Please follow and like us:
error