CE Belgesi Nedir ?

CE Belgesi Tanımı

CE belgesi nedir sorusunu cevaplamak için ilk önce CE harflerinin ne anlama geldiğini öğrenmek gerekmektedir. CE,  “ Conformité Européenne “ kelimelerinin baş harflerinin alınmasıyla oluşturulmuştur ve Avrupa Normlarına uygunluğu göstermektedir. Eğer Avrupa Birliği Ülkeleriyle bir ticaret yapılacak ise, yani; AB ülkelerine bir mal satışı yapılacak ise, bu markanın ( CE Belgesi ) ürünlerde bulunması bir zorunluluktur.

Wikipedia’nın ilgili makalesi için bu bağlantıyı inceleyiniz.

Çıkarıldığı 1985 yılından beri, bu markalama hem imalatçılara hem de satış yapan firmalara, Avrupa Birliğinde satılan mallar için uygunluk sağlamaktadır. Böylece tüketiciler, bu ürünlerin güvenli olduklarını anlamaktadırlar. Bir ürün üzerine CE markalama basıldığında, bu ürünün üreticisi, ce belgesi için bütün yasal gerekliliklerini sağladığını deklare ettiğini kanıtlamış olur. Avrupa ekonomik sınırları dahilinde serbest dolaşım hakkı sağlanır.

ce-belgesi

Hali hazırda Türkiye’de bir çok üründe CE markalamasını görebilirsiniz. Bu marka, ürünün sağlık, güvenlik, çevre gibi konularda kontrolden geçtiği ve AB Ülkeleri arasında serbest dolaşıma izin verildiği anlamına gelmektedir.

Eğer bir üretici, herhangi bir ürün grubu için CE belgesi aldıysa, bu ürün grubunun yasal yönetmelik, standartlar, deklarasyonlar, sağlık, güvenlik ve çevre gibi konulara uygun olduğu kanıtlanmış olur.

ce belgesi elektromanyetik

ce belgesi elektromanyetik

Bir ürün üzerine CE markalaması yapıldığında, bu ürünün aynı zamanda elektro manyetik uygunluk direktiflerine de tamamen uyduğu anlamına gelmektedir. Bunun anlamı, herhangi bir elektronik cihaz üzerine CE markalaması vurulduğunda, bu ürün diğer elektronik cihazlara manyetik olarak karışmadan çalışabilir.

Ce Belgesi Zorunlu Bulunan Ülkeler


ce belgesi ve ülkeler

Avrupa Ekonomik Bölgesinde alım satımı yapılan ürünlerin tamamı için bu belge ve markalama zorunludur. Avrupa Birliğindeki 28 Ülkeye ek olarak, İzlanda, Norveç, Liechtenstein, İsviçre ve Türkiye de bu zorunlulukta olan ülkeler arasındadır.

CE Belgesi Aşamaları Nelerdir ?

Aşamalar

ce belgesi aşamaları

Bir üretici bu belgeyi almak istiyorsa, yetkilendirilmiş bir kuruluşa başvuru yapabilir. Ancak; başvurduğu ürün grubu, yetkilendirilmiş bir kuruluşa ihtiyaç duymadan da bu belgeyi alabilir. Bu direktiflerin incelenmesiyle ortaya çıkacaktır. Her ürün grubu için farklı direktif vardır. Aynı ürün grubunda da, farklı risk kategorileri olabileceği için yetkilendirilmiş kuruluşa bazen ihtiyaç duyulmaya bilir.

Öncelikle, çok farklı direktif ve standartlar olduğu için, ürün grubunun hangi direktif ya da standarda uygun olduğu belirlenmelidir. Örnek olarak; basınçlı ekipman yapılıyor ise bu PED direktiflerine göre imal edilmelidir. Bu konuda, danışman firmalardan yardım alınabilmektedir.

8 Farklı modülden uygunluk değerlendirmesi için bir yol belirlenir. Yine basınçlı kaplardan örnek verecek olursak, PED/2014/68/EU için firma, kendi imalat tipine ve firma yapısına uygun bir yol haritası belirler. Her kategorinin farklı “ Risk “ grupları vardır. Eğer riskli ürün grubuna giriliyorsa, yetkilendirilmiş bir kuruluş şartı aranmaktadır. Yetkilendirilmiş kuruluş, ki bu da bağımsız denetim kuruluşu olur, imalatın, ilgili standartlara uygun yapılıp yapılmadığını her aşamada kontrol eder.

Her ne kadar Kalite Yönetim Sistemlerinin CE Belgesiyle bir alakası olduğu düşünülmese de, eğer bir firmada KYS var ise, CE belgesi alınması çok daha kolay olacaktır. Çünkü, KYS, o firmada sistematik bir çalışma olduğunu göstermektedir. Gelecek bağımsız denetçiler sistematik bir çalışma olan firmada denetlemeyi daha rahat geçireceklerdir.

Direktifler belirlendikten sonra, AB yönetmeliklerine göre, ürünlerin bütün gerekliliklere uygun olarak imal edildiğini kanıtlayan bir teknik dosya hazırlamaları gerekecektir. Bu teknik dosyada ürünle alakalı tüm teknik datalar bulunmalıdır. Bu dosyalar 10 yıl süre ile saklanmalıdır.

Avrupa Birliğinin CE Belgelendirmesi ile ilgili sitesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En son olarak, ürüne CE markalaması vurulur.

Not : CE Belgesi alınması düşünülüyorsa, TÜRKAK’tan akredite bir kuruluştan alınması tavsiye edilmektedir. Bunun nedeni, her ne kadar bağımsız denetim kuruluşları da olsa, ulusal akreditasyon tarafından denetlenen bir “ bağımsız denetim “ kuruluşu tercih edilmesi daha mantıklı ve güvenilir bir adım olacaktır.


CE Belgesi Kuralları

Kurallar

 • Avrupa Birliği sınırları dışarısında bulunan ülkeler için, bu belgenin alınabilmesi için gerekli tüm yasal mevzuatların tamamlanmış olduğuna dair belgeler hazır bulundurulmalıdır. Yurtdışından CE belgesi ürün getirtecek ithalatçıların da üretici firma ile sürekli bir bağlantı halinde olması gerekmektedir.
 • Dolaşımı, satışı yapılacak, markette kendine yer edinecek bütün ürünlerin, Avrupa Birliği Direktiflerine uyması beklenmektedir.
 • Ürün üreticileri, kendi sorumlulukları alanına girdiği için, hangi Avrupa Birliği mevzuatlarına başvurması gerektiğini ve uygunluğunu kontrol etmek zorundadır.
 • Üretici, bir AB uygunluk beyanı veya bir performans beyanı hazırlamakla yükümlüdür.
 • Direktiflerde  veya yönetmeliklerde bahsi geçmiş ise, uygunluk değerlendirme prosedürüne veya üretim kalite sistemi oluşturmaya yetkili bir üçüncü taraf (Onaylanmış Kuruluş) katılmalıdır. ” Notified Body ” 
 • ce belgesi almış bir kuruluş, herhangi bir ürünü üzerine bu markayı yapıştırabilir. Ancak, ürünler üzerinde başka markalamaların olmasının da bir kuralı vardır. Bu kurala göre, ce belgesi üzeri kapanmayacak, kafa karıştırmayacak şekilde başka markalamalar da yapılabilir.
 • Yer yer bu belgenin alınması zorlayıcı olduğundan, ürünün tasarımından itibaren başlanarak bu konuda bilgili bir onaylanmış kuruluştan yardım alınabilir.

CE Belgesi Alırken Firmanın Kendini Belgelendirmesi

ce belgesi alma hususunda, eğer risk grubu düşük ise, bağımsız denetleme kuruluşu onayına gerek olmaksızın, firma kendini belgelendirebilir. Ancak; bu belgelendirme işlemini yapmadan önce bir takım hususları yerine getirmesi gerekmektedir.

 • Ürünün gerçekten bu markalamaya ihtiyacı olup olmadığına karar verilmelidir.
 • Uygunluk değerlendirme prosedürlerinden ihtiyacına uygun olanı yani sorumluluk alanına giren kısmı belirlemelidir. Bu prosedürler modül modül olup toplam 8 adettir.
 • Modüllerin sıralanması : Modül A, Modül B, Modül C, Modül D, Modül, E, Modül F, Modül G, Modül H şeklindedir. Bu sıralanan modüller, ürün ile ilgili sorular sorar ve verilen cevaplara göre ürünün risk seviyesi belirlenmiş olur.
 • Ancak; şu unutulmamalıdır ki, eğer riskli bir ürün üretilecek ise, bu belgelendirme ve markalama vurma işleminin firma tarafından tek başına değil, bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından yapılması çok daha geçerli ve sağlıklı bir işlem olacaktır. Ancak seçilecek bağımsız denetleme kurumu Avrupa Birliği tarafından yetkilendirilmiş olmalı, üretici firma ile hiç bağı olmamalı ve devlet kurumu olmamalıdır.

ISO 9001 : 2015 ile ilgili yazımız için bu bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

Uygulanacak Adımlar ;

 • Uygulanabilir direktiflerin tanımlanması
 • Uygulanabilir direktiflerin kabul edilebilir şartlarının tanımlanması
 • Ürünün uygunluk alabilmesi için, direktiflere uygun bir rota belirlenmesi
 • Ürün uygunluğunun direktiflere göre değerlendirilmesi
 • Ürün ve uygunluk ile ilgili teknik dokumantasyonların hazırlanması
 • Beyanın verilip, markalamanın yapılması.

Deklarasyon gereklilikleri en az aşağıdaki bilgileri içermelidir;

 • İmalatçının tam ismi ve açık adresi
 • Ürünün detayları
 • Uygulanan sektörel direktif ve standartların tam listesi
 • Ürünün bütün standart ve direktiflere uygun olduğuna dair beyan yazısı
 • Sorumlu kişinin Adı-Soyadı, imzası ve firma içindeki pozisyonu
 • Beyanın onaylandığı tarih
 • Avrupa Ekonomik Bölgesindeki yetkili temsilci detayları
 • İlave gereklilik, direktif ve standart gereklilik listeleri
 • Bütün gereklilikler tek bir deklerasyon ile beyan edilmelidir.

Yanlış Anlaşılmalar

CE markalamalarında, en büyük yanlış anlaşılmalar genellikle Çin ürünlerinde yaşanabilmektedir. Bunun nedeni Çin’in dışarıya sattığı ürünlerde de CE işareti ( China Export ) bulunmasıdır. Aynı işaret olmasa bile, bunu fırsat bilen kişiler ce markalamasına benzer şekilde yapabilmekte ve bu ürünleri Avrupa Pazarına satabilmektedirler.


CE Belgesi ve Ürün Grupları

Basınçlı Tank CE Belgesi

Basınçlı Kap CE Markalaması

CE belgesine sahip olunması gereken bazı ürün grupları aşağıda listelenmiştir.

 • Medikal cihazlar
 • Enerji ile ilgili ürünler
 • İnsan taşıması için yapılan ürünler
 • Elektromanyetik uygunluk
 • Patlayıcı malzemeler
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ekipmanlar ( eldiven, kulaklık, ayakkabı v.b
 • Kazanlar
 • Basınçlı kap ve ekipmanlar ( Rafinerilerde kullanılan tiptekiler buna bir örnektir. )
 • Asansörler ve liftler
 • Ölçüm aletleri
 • Makineler
 • İletişim Cihazları
 • Oyuncaklar

CE belgesi ile ilgili resmi internet adresi için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en