Atom

  1. Atom ‘un Yapısı

Atom, maddenin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. Atomun yapısı, çekirdekte proton ve nötronlar ile bu çekirdek çevresinde belirli yörüngelerle uçuşan elektronlardan oluşmaktadır.

Günlük hayatta karşılaştığımız maddeler çok sayıdaki atomun bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu maddelerin makro ölçekteki özellikleri bireysel bir atomun özellikleriyle bağlantılı olmakla birlikte bazı özelliklerde çok sayıda bir araya gelen atomun bir araya geliş şekillerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle malzemelerin özellikleri sadece atom türüne bağlı değil aynı zamanda çok sayıda atomun bir araya gelme şekliyle de bağlantılıdır.

  1. Atom lar Arası Bağlar

İki aynı veya farklı atom bir araya geldiğinde bu iki atomun bir arada bulunma eğilimleri atomlar arasında oluşacak bağ kuvvetleriyle ilgilidir. Atomlar arasında temelde üç bağlantı türü bulunmaktadır. Bunlar;

  • Atomik bağ ( Kovalent Bağ )
  • İyonik Bağ
  • Metalik Bağ

atom

 

Bu bağlardan kovalent bağ, bir araya gelen atomların valans elektronlarını paylaşımlı kullanması ile oluşur. Her iki atomun valans elektronları oluşan çiftteki her iki çekirdek tarafından da kullanılır. İki atom arasındaki bağ oldukça kuvvetli bir bağdır. İyonik bağda ise bir araya gelen atomlardan biri diğerine elektronlarını ödünç verir ve bağ varlığını korudukça bu elektron diğer çekirdeğinmiş gibi davranır. Eşleşmedeki çekirdekler elektron alışverişiyle iyon halini aldıklarından bu bağ iyonik bağ olarak ifade edilir. Bu bağ türü de nispeten kuvvetli bir bağ türüdür. Metalik bağ ise metal atomlarının bir araya gelmesi ile valans elektronlarının serbest bırakılması ile oluşur. Burada atomları bir arada tutan serbest bırakılan elektronların oluşturduğu elektron bulutudur.

 

Metalik bağ iyonik ve atomik bağ türleriyle kıyaslandığında bu bağ biraz daha zayıf bir bağdır. Yukarıdaki şekilde atomlar arası bağ türlerinin oluşumu şematik olarak gösterilmiştir. Atomların oluşturduğu kümelerin bir araya gelmesi ile oluşan moleküller ise birbirlerine çok daha zayıf bağlarla tutunurlar. Bu bağların tümü Van Der Waals bağları olarak gruplanırlar.

Malzemelerin mekanik, elektriksel ve fiziksel özelliklerinin pek çoğu atomları ve molekülleri arasında oluşan bu bağ türleriyle izah edilebilir. Örneğin iyonik ve kovalent bağlı malzemelerin elektriksel iletkenliklerinin düşük olması buna karşın metallerin çok iyi iletken olması, seramik malzemelerin dayanç değerlerinin çok yüksek olması, buna karşın kırılgan olması veya metal malzemelerin dayanç değerlerinin seramikler kadar yüksek olmamakla birlikte katı halde yoğrulabilmeleri gibi pek çok özellik temelde bu malzemelerin atomları arasındaki bağ türü ile ilintilidir.

Atomlar ve moleküller arası bağ türlerine bakarak değerlendirildiğinde iyonik ve kovalent bağlı malzemelerin dayanımlarının yüksek olmasına karşın kırılgan oldukları, metallerin dayanımlarının biraz daha düşük olmakla birlikte çok kırılgan olmadıkları, Van der Waals bağına sahip malzemelerin ise dayanım değerlerinin istenilenin çok altında olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle mühendislik uygulamalarda beklentileri en iyi karşılayan malzemeler olarak metal malzemeler karşımıza çıkmaktadır.

 

Atomun çekilen bir fotoğrafına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz …

http://www.webtekno.com/tek-bir-atomun-yer-aldigi-bu-buyuleyici-goruntu-yilin-en-iyi-bilim-fotografi-secildi-h40793.html