ASME : The American Society of Mechanical Engineers

ASME Nedir ? 

ASME’nin açılımı American Society of Mechanical Engineers demek olup, Amerikan makine mühendisleri odası da denilebilir. ASME’nin 150 ‘den fazla ülkede 140,000’den fazla üyesi bulunmakla birlikte bir çok konuda uzmanlıkları bulunmaktadır. Bizim burada inceleyeceğimiz iştigal konusu ise basınçlı kap imalatı hakkında yayınladıkları standartlardır.

Bu standart, basınçlı kaplar için en çok kullanılan standarttır. Her 3 yılda bir yenilenir. bu standart, bir çok ülkedeki şirketler ve devlet tarafından zorunlu hale getirilmiştir.

Buradaki temel sebep, basınçla çalışacak ekipmanların Dünya’nın her yerinde ortak bir standarda sahip olmasıdır. Tabi ki buradaki bir diğer sebep de ekonomik olması ve kolay uygulanabilir olmasıdır. Çünkü, eğer basınçlı ekipman imal edecek bütün firmalar aynı standardı uygular ise, bu hem kontrol eden kişiler için hem de orada çalışan insanlar için bir kolaylık olacaktır.

Bu standartlar sipariş aşamasında, siparişlerin nasıl olması gerektiği bilgisinden başlar, kullanılacak malzemelerin özellikleri, imalat kalitesi ve kontrolü ile devam eder. İmalat sonunda uygulanacak basınç testi ve sevkiyat ile de son bulur. Buradaki her aşama için standartta ilgili maddeler mevcuttur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bunun temel nedeni, bu tehlikeli iş için bütün Dünya’da bir ortak standart belirlenmesidir.

Bu standartlara göre imalat yapabilmek için firmalar, “ U Stamp “ denilen belgeyi almak zorundadırlar. Bu belgenin alınabilmesi için ASME’ye yapılacak bir başvuru sonrasında, firma “ Demo “ bir imalat yapmalı ve bütün süreci standarda uygun olarak devam ettirmelidir. Gelecek denetçi sipariş aşamasından, teslimat aşamasına kadar bütün süreci izler. Başarılı olan firmalara U Stamp verilir.

Basınçlı kaplarda kullanılacak malzemelerin seçimi de yine ASME tarafından onaylı imalatçılardan yapılmalıdır. Örnek olarak, basınçlı bir tank imalatı yapacaksınız ve bunun için de sac satın almanız gerekli. Satın alacağınız sac, ASME’ye göre imal edilmeli, markalaması, fiziksel, kimyasal özellikleri, ısıl işlemi yine ilgili standarda uygun olmalıdır.

Satın alınan ürünlerin birleştirilmesi için uygulanan kaynak yöntemi yine rastgele yapılamaz. Örneğin çalışan kaynakçıların ASME section IX’a göre PQR ve Kaynakçı Sertifikalarının olması gerekmektedir.

Kaynak yapılan ekipmanların kontrolü yine ASME’ye göre belgelendirilmiş personeller tarafından yapılmalıdır. Örnek olarak NDT dediğimiz yani tahribatsız muayene ile kontrol yapılacak ise, personelin ASNT’ye göre belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

İmalat kontrolleri de tamamlandıktan sonra, üretilen ekipmanın basınç testinden geçmesi gerekmektedir. Basınç testi yapılırken buna bir yetkili enspektörün nezaret etmesi gerekmektedir.

Basınç testi genellikle, ekipmanın çalışacağı maksimum basıncın 1.5 katıdır. Basınç testi sonucunda, imal edilen ekipmanda herhangi bir sızıntı ya da şekil bozukluğu olmamalıdır. Basınç düşmesi, manometrelerden takip edilmelidir. Kullanılan manometreler, uygulanan basınca uygun olmalı ve kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

Bu standartlara ( kodlara ) göre bütün dokümanları hazırlanmış ve basınç testinden geçen ekipmanın isim plakası hazırlanarak, enspektör tarafından damgası vurulmalıdır.

Şu unutulmamalıdır ki, bir basınçlı ekipman kullanıma alınmış ise ve daha öncesinde herhangi bir kontrol uygulanmamış ise, sonradan damga kesinlikle vurulamaz.

 

ASME’nin resmi web sitesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

https://www.asme.org/

 

Kaynak Mühendisliğiyle ilgili yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

https://www.metalurjimalzeme.net/kaynak-muhendisligi-nedir/